...........R......
..... .....
Erfaringen fra tidligere arbeider som Oslo-Paris-Oslo, Routopia, Route 2000 og Route 2001 DK, har fristet til å involvere meg selv i en større vandrings kunstprosjekt; jeg velger idag å la det ligge den tiden det vil kreve av meg for å Reflektere og for å la tankene modnes rundt begrepene som meta-nettwerker og transversalitet disse erfaringene inneholder. Nettverks prosjekter som Localmotives av Selvaag, Reielstad, Christensen og Bergjord, JIB Cube gallery av Weiss mm, og andre verk som de proche en proche av franske Bérioux og Barthélémy, peker på beslektede spørsmåler som Route berører; og som i det Østeriske prosjektet Hotel-Ostblick av Bernhard Cella -en konkret, fiksjonnell og virtuel kunstneriske interaktivitet som utfolder seg i pluralistisk og motsetningsfulle omgivelser og der fleksibilitet og presisjon koexisterer. Disse utforskninger er ikke lett å få øye på fordi de er kunstneriske undersøkelser og processer som strekker seg over tid ...

For å lese mer click på bildet !

Oslo-Paris-oslo
_Abtffn___________________________________________R